Máy ép đùi trong, ngoài MDM-018

Nhóm cơ: đùi trong, ngoài

Kích thước mở rộng: 1420*1460*1695 mm

Trọng lượng tạ: 60 kgs

Tuỳ chọn tạ: 60/80100/120/130/150 kgs