Máy ép đùi trong MCM-018

Nhóm cơ: đùi trong

Kích thước mở rộng: 1500*1155*1690 mm

Trọng lượng: 215 kgs

Trọng lượng tạ: 60 kgs

Tuỳ chọn tạ: 60/80100/120/130/150 kgs