Máy ép đùi ngoài MCM-019

Nhóm cơ: đùi trong

Kích thước mở rộng: 1440*1150*1690 mm

Trọng lượng: 215 kgs

Trọng lượng tạ: 60 kgs

Tuỳ chọn tạ: 60/80100/120/130/150 kgs