Máy đẩy ngực xiên XA-02

Nhóm cơ: ngực

Kích thước mở rộng: 1730*1290*1710 mm

Trọng lượng: 158 kgs