Máy đẩy ngực MCM-001

Nhóm cơ: cơ ngực

Kích thước mở rộng: 1645*1100*1690 mm

Trọng lượng máy: 235 kgs

Trọng lượng tạ: 100 kgs

Tuỳ chọn tạ: 100/120/130/150 kgs