Máy đạp mông MCM-016A

Nhóm cơ: mông

Kích thước mở rộng: 980*1285*1690 mm

Trọng lượng: 193 kgs

Trọng lượng tạ: 60 kgs

Tuỳ chọn tạ: 60/80100/120/130/150 kgs