Máy đạp đùi Impulse IT9310

Thông tin

IT9310 LEG PRESS

LxWxH  206x112x148.5 cm

81.1×44.1×58.5 in

Weight Stack: 300lbs/136kg

OPT: 200lbs/91kg