Máy đá đùi MDM-014

Nhóm cơ: chân, đùi

Kích thước mở rộng:1340*1560*1695 mm

Trọng lượng tạ: 100 kgs

Tuỳ chọn tạ: 100/120/130/150 kgs