Kệ tạ tay MDBuddy MD6237

7,500,000 VND

  • Hàng nhập khẩu, chất lượng cao.
  • Kệ 2 tầng, chứa được 10 bộ tạ tạy từ 2-50kg
  • Chất liệu, thiết kế: Thép Oval.

Hết hàng

MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính

Danh mục: