Kệ tạ tay Impulse IFDB4A 4″

Thông tin

IFDB4A  dumbbell rack-4″ attachment

-LWH: 1242X244X74 mm

48.9X9.6X2.9 in

-N.W.: 14 kgs

-40′: 1400 sets