Kệ tạ tay Impulse IFDB4

Thông tin

IFDB4 dumbbell rack-4′

-LWH:1372X473X869 mm

54X18.6X32.4 in

-N.W.: 41 kgs

-40′: 432 sets