Kệ tạ tay Impulse IFDB3 3″

Thông tin

IFDB3  dumbbell rack-3′

-LWH: 1079X473X677 mm

42.5X18.6X26.7 in

-N.W.: 29 kgs

-40′: 600 sets