Gía đỡ đòn gánh tạ deadlift Titan 1681

3,000,000 VND

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện
  • Kích thước:
  • Công dụng: nâng & hạ đòn gánh deadlift
Gía đỡ đòn gánh tạ deadlift Titan 1681

3,000,000 VND

MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính