Ghế đơn tập tạ tay VN PD003

800,000 VND

  • Hàng sản xuất tại Việt Nam, chất lượng cao.
  • Khung sườn cứng cáp, sơn tỉnh điện.
  • Dùng để tập tạ tay khu tập tự do
Ghế đơn tập tạ tay VN PD003

800,000 VND

MUA TRẢ GÓP

Bằng thẻ tín dụng

MUA TRẢ GÓP QUA

Công ty tài chính