Dây đơn tập xô tay Titan 1501

140,000 

Dây đơn tập xô tay Titan 1501 là phụ kiện không thể thiếu của giàn tập tạ khối