Dây đôi tập xô tay Titan 1503

250,000 

Dây đôi tập xô, tay Titan 1503

là phụ kiện không thể thiếu của giàn tập tạ khối

Dây đôi tập xô tay Titan 1503
Dây đôi tập xô tay Titan 1503

250,000