Dây đôi tập xô tay Titan 1503

250,000 

Dây đôi tập xô, tay Titan 1503

là phụ kiện không thể thiếu của giàn tập tạ khối