Bóng tạ wall ball Universal 9kg 4061/3025

640,000 

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Chất liệu: PU
  • Kích cỡ: 9kg
  • Công dụng: các bài tập Squat mông, đùi ….
Bóng tạ wall ball Universal 9kg 4061/3025

640,000