Bóng cân bằng Bosu Titan 3017

2,200,000 

Kích thước: 69cm 7000g